dr Henryk Gawroński

Wymagania od studentów

Oj, niemałe Szanowni Studenci, niemałe !!!!
Szczegóły - będę podawał w trakcie zajęć