dr Henryk Gawroński

Zainteresowania naukowe

Obszar zainteresowań naukowo - badawczych koncentruje się wokół zagadnień zarządzania strategicznego w samorządach terytorialnych w ramach tworzącej się subdyscypliny nauk o zarządzaniu - zarządzanie publiczne.

Badania i publikacje, oparte w szczególności na analizie jednostek samorządów terytorialnych województwa warmińsko-mazurskiego, dotyczą takich zagadnień jak:
1.Planowanie i realizacja strategii rozwoju w samorządach terytorialnych.
2.Zarządzanie finansami w samorządach terytorialnych.
3.Zarządzanie czynnikami konkurencyjności rozwoju lokalnego i regionalnego.
4.Organizacja i funkcjonowanie systemów informacyjnych w samorządach terytorialnych.
5.Partycypacja społeczna i przywództwo w samorządach terytorialnych.

Ponadto:
1.Uczestnictwo z referatami w ponad 40 konferencjach naukowych - ogólnopolskich i międzynarodowych.
2.Współpraca w Wolters Kluwer a business - w zakresie przygotowania materiałów publikacyjnych na stronie www.samorzad.lex.com.pl ,
3.Uczestnictwo w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020 - (certyfikat z dnia 22.10.2008).
4.Członkostwo w Stowarzyszeniu Edukacji Administracji Publicznej w Białymstoku - od 2004 roku.