Bezpłatny kurs j. angielskiego

Bezpłatny kurs j. angielskiego

Bezpłatny kurs j. angielskiego kończący się egzaminem na poziomie B2 lub C1 dla studentów ostatnich czterech semestrów studiów. Akademickie Biuro Karier PWSZ w Elblągu i Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PTE General w PWSZ w Elblągu zapraszają do udziału w projekcie „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji” 

Dodatkowe zajęcia językowe prowadzone będą w semestrze letnim w wymiarze 60 h dydaktycznych (2 razy w tygodniu po 2h).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie zgłoszeń na adres kierownika Zakładu Lektoratów, mgr Sylwii Góralewicz:Turn on Javascript! o treści : imię i nazwisko, instytut, kierunek, specjalność, rok studiów.

Informacja o terminie testu kwalifikacyjnego na bezpłatny kurs j. angielskiego

Test kwalifikacyjny (obowiązkowy), który przeprowadzimy stacjonarnie dnia 2 lutego w budynku Instytutu Informatyki Stosowanej przy ul. Wojska Polskiego 1, w sali 109/110 o godz. 15.00.
Test obejmuje słuchanie, czytanie i pisanie - potrwa do godz. 17.00. W razie pytań zapraszam do kontaktu z Panią mgr Sylwią Góralewicz : Turn on Javascript!

Decydując się na oferowane szkolenie i egzamin Pearson Test of English General :

-          zwiększysz swoje szanse na podjęcie studiów i pracy za granicą, na przykład w programie Erasmus

-          uzyskasz międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności językowe niezbędne w dalszej karierze zawodowej lub naukowej

-          wzbogacisz swoje CV o certyfikat honorowany przez tysiące firm i uczelni w Polsce i na świecie

-          potwierdzisz opanowanie wymaganego standardu języka angielskiego

-          będziesz mieć możliwość zdobycia lepszej pracy

-          zdobędziesz motywację do dalszego rozwoju osobistego

 

 

 

 

Egzaminy PTE General z certyfikatem brytyjskiej organizacji Pearson Edexcel   uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego dziś powszechnie na rynku pracy standardu języka angielskiego.  

Egzaminy PTE General w Polsce:

  • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
  • uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce – na poziomach od B1 do C2 – jako dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)
  • uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku

    Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PTE General Level 3 (poziom B2 wg ESOKJ) pozwoli nauczycielom wczesnej edukacji na nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej.

FORMAT EGZAMINU

PTE General ocenia umiejętność komunikowania się w oparciu o materiały i sytuacje, które napotykamy w codziennym życiu.  Do typowych zadań należą między innymi: pisanie wiadomości tekstowych, rozumienie prezentacji, artykułów prasowych, rozmów, a także udział w konwersacjach. Znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny poszczególnych sprawności językowych – egzamin nie zawiera osobnej części gramatycznej.

Egzamin PTE General składa się z dwóch części:

  • pisemnej  sprawdzającej rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania
  • ustnej sprawdzającej umiejętność skutecznego komunikowania się

Część pisemna oceniana jest przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii. Ustna część egzaminu oceniana jest przez wykwalifikowanych lektorów i wykładowców naszej uczelni. Zgodnie z przyjętymi procedurami, egzamin ustny jest nagrywany  i wysyłany do weryfikacji w Wielkiej Brytanii w celu zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

 

KONTAKT:

mgr Sylwia Góralewicz: Turn on Javascript!

Szkolenie realizowane w ramach projektu „PWSZ w Elblągu - Uczelnia III-ciej Generacji”. Szczegółowe informacje o projekcie i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie : https://pwsz.elblag.pl/pwsz-w-elblagu-uczelnia-3-generacji.html


Data publikacji: 19 stycznia 2021

Przewiń do góry