mgr Bogumiła Salmonowicz

Stanowisko: wykładowca

E-mail: Turn on Javascript!

Tematyka badań naukowych

Pedeutologia

Umiejętności społeczne w perspektywie kształtowania kompetencji osobistych i interpersonalnych

Problematyka różnic rodzajowych w praktyce edukacyjnej


Prowadzone przedmioty:

Warsztat umiejętności interpersonalnych w pracy nauczyciela

Asertywna komunikacja interpersonalna

Wprowadzenie do pedagogiki

Pedagogika zabawy i metodyka organizacji czasu wolnego

Podstawy pedagogiki i edukacji

Współczesne tendencje w wychowaniu

Techniki negocjacji i mediacji

Społeczne aspekty informatyki

Warsztat umiejętności wychowawczych

Metodyka pracy pedagoga szkolnego

Historia myśli pedagogicznej

Poradnictwo pedagogiczne w pracy opiekuńczo-wychowawczej

Przedmioty fakultatywne


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry