dr Dorota Bronk

Stanowisko: starszy wykładowca

E-mail: Turn on Javascript!

 

Tematyka badań naukowych

Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci, specyficzne trudności w uczeniu się.

Metody terapii pedagogicznej, logopedycznej i socjoterapii.

Jakość życia osób z dysleksją rozwojową.

Prowadzone przedmioty

Wybrane metody terapii pedagogicznej

Podstawy teoretyczne terapii pedagogicznej

Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Współczesne problemy pedagogiki przedszkolnej

Diagnoza funkcjonalna sprawności percepcyjno-motorycznych i poznawczych

Pedagogika przedszkolna

Metody wspierające terapię pedagogiczną


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry