dr Dorota Wiercińska

Stanowisko: starszy wykładowca

E-mail: Turn on Javascript!

 

Tematyka badań naukowych:

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami rozwojowymi

Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży

 

Prowadzone przedmioty:

Profilaktyka i wychowanie w szkole

Metodologia badań społecznych

Metody badań pedagogicznych

Kompetencje pedagoga specjalnego

Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach

Diagnoza funkcjonalna rozwoju emocjonalnego, komunikacji i kompetencji społecznych

Seminarium i praca dyplomowa

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry