Egzaminacyjna sesja letnia 2019/20 - harmonogram egzaminów - IP .