Inspekcja podczas egzaminu PTE General

Inspekcja podczas egzaminu PTE General

Od 2017 roku w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu działa Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PTE General, które w porozumieniu i współpracy z Language Testing Division w Pearson Education Ltd. z Wielkiej Brytanii, jeden lub dwa razy w roku organizuje egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i C1 według Europejskiej Skali Opisu Kształcenia Językowego. Do egzaminu mogą podchodzić zarówno studenci PWSZ w Elblągu, jak i osoby spoza uczelni, które chcą uzyskać międzynarodowy certyfikat językowy Pearson English International Certificate.

 

W czasie egzaminu PTE General, zorganizowanego w listopadzie 2020r. dla studentów rozwijających swoje kompetencje językowe w ramach projektu ‘PWSZ w Elblągu – Uczelnia III Generacji’, miała miejsce pierwsza inspekcja ze strony Language Testing, Pearson Education Ltd. w formie zdalnej, w czasie której sprawdzono utrzymywanie w naszym Centrum międzynarodowych standardów przeprowadzania egzaminów, przygotowanie egzaminatorów i obserwowano cały przebieg egzaminu. Z otrzymanego po inspekcji raportu wynika, że pracownicy Centrum, w tym egzaminatorzy, wykazują się dużym profesjonalizmem i są doskonale przygotowani do swoich zadań, a egzaminy przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi procedurami.


Data publikacji: 04 grudnia 2020

Przewiń do góry