dr Irena Sorokosz, prof. uczelni

Pełniona funkcja: Prorektor ds. Organizacyjnych i Naukowych

Stanowisko: adiunkt

E-mail: Turn on Javascript!

 

Tematyka badań naukowych

Psychologia kształcenia - trudności w uczeniu się

Dysleksja i dysortografia

Psychologia osobowości i relacji interpersonalnych


Prowadzone przedmioty:

Psychologia

Psychologia dla nauczycieli

Podstawy psychologii

Psychologia rozwoju człowieka

Współczesne problemy psychologii

Psychologia mediów

Metody i techniki uczenia się - rodzaje inteligencji

Dziecko i uczeń w środowisku medialnym

Planowanie rozwoju zawodowego i osobowego


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry