Co roku kilkaset tysięcy młodych ludzi zadaje sobie trudne pytanie: „Zdałem maturę i co dalej?” Wybór dalszej ścieżki kariery to pierwsza dojrzała decyzja, która wielu osobom spędza sen z powiek. W dzisiejszych czasach o tym, że warto studiować nie trzeba już nikogo przekonywać, ale już sam odpowiedni wybór kierunku studiów może przysporzyć problemów.

Czym powinniśmy się kierować, aby dokonany wybór w pełni nas satysfakcjonował w późniejszym życiu? Zaraz wszystko się wyjaśni! Poniżej znajduje się kilka porad Pawła Kulasiewicza - dyrektora Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym, które z pewnością pomogą wszystkim niezdecydowanym w wybraniu odpowiedniej ścieżki kariery.

Jak wybrać kierunek studiów - pięć porad

1. Najważniejsze jest, aby poznać samego siebie i swój potencjał

Wybór kierunku studiów powinien być zgodny z tym, w czym jesteś dobry i co lubisz robić. Aby dojść do mistrzostwa potrzeba wielu godzin pracy poświęconego na naukę, doświadczenia i praktyczne wykorzystywanie zdobytej wiedzy. Nie uznasz tego czasu za stracony, jeśli poświęcisz go na naukę tego co Ci wychodzi, co jest zgodne z Twoją osobowością i zainteresowaniami.

2. W wyborze kieruj się praktycyzmem

Wiedza to nie wszystko. Ważne jeszcze, jak tą wiedzę wykorzystać. Badania dotyczące rynku pracy pokazują, że w przyszłości wielokrotnie będziemy zmieniać zawód. Dlatego tak ważne są tzw. kompetencje miękkie m.in. umiejętności komunikacyjne, krytyczne myślenie czy postawa przedsiębiorcza, czyli umiejętność dostrzegania i wykorzystywania nadarzających się okazji. Wybierz takie studia, które dają Ci możliwość rozwoju tych kompetencji. Jak? Poprzez pracę zespołową w studenckich kołach naukowych czy organizacjach studenckich, pracę metodą projektową w trakcie laboratoriów czy na zajęciach praktycznych, wykłady prowadzone przez ekspertów i praktyków w danej dziedzinie wiedzy. 

3. Zapoznaj się z pełną ofertą Uczelni

Wybierając studia warto zapoznać się z programem kształcenia na danym kierunku – na stronie internetowej Uczelni znajdziesz opis programu, przedmioty oraz profil zawodowy absolwenta. To pozwoli Ci porównać ofertę oraz zderzyć ją z Twoimi oczekiwaniami i potrzebami. Ale nie samą nauką student żyje. Poznaj ofertę Uczelni – jakie działają organizacje studenckie czy sekcje sportowe, jakie są programy stypendialne, jakie odbywają się wydarzenia studenckie, czy masz możliwość skorzystania z wymiany studenckiej w ramach Programu Erasmus+?

4. Budowanie relacji

Okres studiów to czas zawierania znajomości i budowania relacji, które będą procentowały w życiu zawodowym. Dotyczy to zarówno kolegów i koleżanek z naszego kierunku, jak wykładowców i osób, z którymi spotkasz się na Uczelni. To doskonała okazja, aby zapytać o praktyczne aspekty związane z pracą w danej dziedzinie czy zawodzie. Z drugiej strony będziesz mógł lepiej przygotować się do aplikacji o pracę i samej pracy. Czy Uczelnia współpracuje z pracodawcami? Czy na Uczelni odbywają się wydarzenia, których uczestnikami są praktycy i eksperci z ze środowisk zawodowych związanych z Twoją przyszłą pracą? Czy na uczelni działa Akademickie Biuro Karier albo Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości? Jeżeli tak, to z całą pewnością uzyskasz tam pomoc, która przełoży się na wykorzystanie Twojego potencjału i możliwości w danej ścieżce kariery zawodowej.

5. Sprawdź aktualne trendy na rynku pracy

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dużą dynamiką zmian przez co zmieniają się oczekiwania względem przyszłych pracowników. Czy Uczelnia dostosowuje się do tych zmian? Czy oferuje dodatkowe studia podyplomowe albo kursy i szkolenia? A może prowadzi dodatkowe formy wsparcia w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych? Uczelnia, która dba o przyszłość swoich absolwentów, nie tylko wprowadza nowe kierunki, ale również pozwala na rozwój dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, które są kluczowe dla danej branży.

Przewiń do góry