Listy 10% najlepszych absolwentów roku 2019/2020

Listy 10% najlepszych absolwentów roku 2019/2020

Szanowni Absolwenci,
 
poniżej przedstawiamy listy 10% najlepszych absolwentów PWSZ w Elblągu roku akademickiego 2019/2020 studiów I i II stopnia
- studia I stopnia [PDF]
- studia II stopnia [PDF]
 
Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. 2018 poz. 2468) znalezienie się w gronie 10% najlepszych absolwentów umożliwia ubieganie się o umorzenie części kredytu studenckiego:
w 50% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie do 1%,
w 35% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 1,01% do 5%,
w 20% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 5,01% do 10%
 
- najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich w danym roku akademickim.
 
Aby otrzymać zaświadczenie do banku o znalezieniu się w określonej grupie najlepszych absolwentów Uczelni, należy zwrócić się bezpośrednio do Działu Kształcenia z wnioskiem o wystawienie takiego zaświadczenia.
 
Dział Kształcenia
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg
Turn on Javascript!
Turn on Javascript!
55 629-05-44
55 629-05-40
 

Data publikacji: 29 grudnia 2020

Przewiń do góry