dr hab. Lucyna Hurło

Stanowisko: profesor Uczelni

E-mail: Turn on Javascript!

 

Tematyka badań naukowych:

Problematyka rodziny

Edukacja

Nauczyciel w zintegrowanej Europie

Przemiany edukacyjne w kontekście globalizacji

Proces kształcenia na różnych szczeblach edukacji

Nowa rola nauczyciela w kształtowaniu umiejętności rozumienia przemian świata

Rodzina w kontekście przemian społeczno-kulturowych           


Prowadzone przedmioty:

Podstawy pedagogiki

Podstawy pedagogiki i edukacji

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Teoretyczne podstawy kształcenia

Historia myśli pedagogicznej

Współczesny dyskurs pedagogiczny

Pedeutologia

Andragogika


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry