dr Małgorzata Moszyńska

Stanowisko: adiunkt

E-mail: Turn on Javascript!

 

Tematyka badań naukowych:

Obszar inkluzji w edukacji osób z Autystycznym Spektrum Zaburzeń

Narracje osób z ASD

Społeczne funkcjonowanie osób z wadami rozwojowymi twarzoczaszki

Terapia logopedyczna w zakresie rozszczepów oraz ortognatyki

 

Prowadzone przedmioty:

Biomedyczne podstawy logopedii

Dysartria

Dysglosja- podstawy teoretyczne

Elementy integracji sensorycznej

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Seminarium i praca dyplomowa


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry