Ogólnouczelniana Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w PWSZ w Elblągu odbędzie się 19 października 2020r.

o godz. 10.00, w auli przy al. Grunwaldzkiej 137. Biorą w niej udział tylko wyznaczeni studenci wszystkich kierunków pierwszego

roku.

            Pozostałych studentów pierwszego roku kierunków: Pedagogika II st. (wczesna edukacja), Logopedia I st. i Logopedia II st.,

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie), Filologia polska (dziennikarstwo i nowe media) i

Filologia (filologia angielska – języki obce w biznesie, lingwistyka stosowana), zapraszamy na transmisję  uroczystości do Instytutu

Pedagogiczno-Językowego przy ul. Czerniakowskiej 22 do sal 3, 16, 23. Prosimy o przyjście na godz. 9.45 (obowiązkowe maseczki).

            Po Inauguracji dla studentów pierwszych lat planowane jest krótkie szkolenie z obsługi platformy MS Teams (ok. godz. 12.00),

a następnie spotkania z opiekunami lat poszczególnych kierunków studiów w wyznaczonych salach, według harmonogramu:

Logopedia I st. - dr Aneta Lica (s.308)

Logopedia II st. - dr Iwona Kijowska (s. 307b)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie)- mgr Iwona Ksionek (s.110)

Pedagogika II st. - wczesna edukacja  - mgr Walentyna Karwacka (s.3) w zastępstwie dr Joanna Nowak

Filologia polska – dziennikarstwo i nowe media - prof. dr hab. Zenon Lica (s.202)

Filologia - lingwistyka stosowana - mgr Lyudmila Pashits (s. 23)

filologia angielska - języki obce w biznesie - dr Marlena Kardasz (s.208)

Serdecznie zapraszamy !

Uwaga !

Ze względu na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2020/2021 zajęcia w tym dniu dla I roku zostają odwołane.

Odbędą się tylko zajęcia z przedmiotu Współczesne problemy psychologii - wykład dla studentów pedagogiki II st.

(wczesna edukacja) i logopedii II st. z dr Ireną Sorokosz o godz. 13:45 w sali nr 3.