PWSZ w Elblągu z kolejną kartą Erasmusa

PWSZ w Elblągu z kolejną kartą Erasmusa

W maju br. Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Elblągu aplikowała o kolejną Kartę Erasmusa. Aplikacja została pozytywnie oceniona przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i Uczelnia otrzymała kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) na lata 2021-2027.

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+.

Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

PWSZ w Elblągu uczestniczy w Programie od 2005 roku.

 


Data publikacji: 23 grudnia 2020

Przewiń do góry