Studia I stopnia_ADMINISTRACJA

Studia I stopnia_EKONOMIA

 

Semestr 3 letni 2020/21, Studia II stopnia_MENADŻERSKO-PRAWNE  

 

UWAGA!

 INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE – II stopnia (stacjonarne, popołudniowe i niestacjonarne)

 Ze względu na zgłaszane przez studentów problemy z uzyskaniem zaświadczenia o średniej z innych uczelni PRZEDŁUŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA dla studentów wspomnianego wyżej kierunku

 do dnia 10 kwietnia 2021.

 Rozstrzygnięcie  wniosków nastąpi 20 kwietnia 2021 (wypłata stypendiów do końca kwietnia, z wyrównaniem za marzec).