Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

16 lutego 2018 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z  Zespołem Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, reprezentowanym przez Panią Dyrektor - mgr Marię Olgę Sycz.

Podpisanie umowy odbyło się w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, gdzie przedstawiciele PWSZ w Elblągu z Rektorem prof. dr hab. inż. Zbigniewem Walczykiem na czele zostali bardzo ciepło przyjęci.

Zawarta umowa umożliwi zacieśnienie stosunków między społecznością akademicką PWSZ w Elblągu a społecznością uczniowską Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim poprzez wspieranie wzajemnych kontaktów obu społeczności, jak również inicjatyw dążących do dalszego rozwoju współpracy oświatowej.