ZASADY OKREŚLANIA I WYBORU TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

w r.ak. 2019/2020 W INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM PWSZ W ELBLĄGU

 

Kierunek mechanika i budowa maszyn, budownictwo, inżynieria środowiska – studia stacjonarne.

1. Przed rozpoczęciem semestru VI, tj. do dnia 21.02.2020r. studenci wybierają opiekuna pracy dyplomowej.

Wybór opiekuna pracy dyplomowej jest przeprowadzany w trybie konkurencyjnym, według średniej ocen z sem. 1-4 (łącznie z ocenami niedostatecznymi).

Pierwszeństwo wyboru ma Starosta Roku.

Średnie ocen MiBM 19_20

Średnie ocen B SS 19_20

Średnie ocen IŚ 19_20

 

Obszar i tematyka dyplomowych prac inżynierskich na kierunku mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne – na r. ak. 2020/2021

Obszar i tematyka dyplomowych prac inżynierskich na kierunku budownictwo, studia stacjonarne – na r. ak. 2020/2021

Obszar i tematyka dyplomowych prac inżynierskich na kierunku inżynieria środowiska, studia stacjonarne – na r. ak. 2020/2021

Wybór promotora pracy dyplomowej nastąpi się w Dziekanacie IP:

- Inżynieria środowiska18 lutego br, godz. 9.30

- Mechanika i Budowa Maszyn - 17 lutego br, godz. 9.30

- Budownictwo 17 lutego br. godz. 9.45

2. Osobom, które nie zadeklarują wyboru tematu do dnia 23.02. br, temat i promotor zostanie przydzielony odgórnie.Na potrzeby seminarium dyplomowego, student wraz z opiekunem pracy dyplomowej, określa tematykę oraz zakres materiału, który będzie przedmiotem opracowania seminaryjnego.

W trakcie realizacji praktyki dyplomowej student ma za zadanie wypracować przy współpracy ze swoim opiekunem praktyki zawodowej oraz opiekunem pracy dyplomowej temat aplikacyjnej pracy dyplomowej. Aplikacyjność tematu pracy musi być potwierdzona przez zakład pracy, w którym student odbywa praktykę.

Ostateczny temat i zakres pracy dyplomowej powinien być zatwierdzony przed rozpoczęciem semestru dyplomowego (ósmego) zgodnie z procedurami obowiązującymi w PWSZ w Elblągu.