dr hab. Zenon Lica

Stanowisko: profesor Uczelni

E-mail:

Tematyka badań naukowych

Onomastyka, ze szczególnym uwzględnieniem antroponimii, zwłaszcza nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich i sposobów ich adaptacji w polszczyźnie.

Prowadzone przedmioty:

Najdawniejszy język Słownian

Konstruowanie komunikatów medialnych

Warsztaty pisarskie

Kultura języka i wypowiedzi

Nauki pomocnicze filologii polskiej

Gramatyka historyczna języka polskiego

Przedmioty fakultatywne


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry